2 de maig. Taula redona. "Transparència contra corrupció. L'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona"

Convocatòria. (castellano) (valencià)

Galeria de fotos

Presentació.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern resa en el seu preàmbul que "la transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política", si bé admet en el mateix preàmbul que este plantejament és només l'inici d'un procés, "només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conéixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o baix quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demanda participació dels poders públics" encara que reconeix que no es "parteix del no-res ni satisfà un buit absolut, sinó que aprofundeix en el ja aconseguit, suplint les seues manques, esmenant les seues deficiències i creant un marc jurídic d'acord amb els temps i els interessos ciutadans". Manques i deficiències que han portat la corrupció en el nostre país a figurar en el "Hit Parade" de les preocupacions ciutadanes en l'àmbit polític, sense ignorar que la corrupció pot estar en l'origen d'alguna de les altres preocupacions ciutadanes com la crisi econòmica o l'atur, una de les seues conseqüències més indesitjable. L'abús o el desviament del poder polític que s'oculta en la falta o deficient transparència encobreix en la tergiversació en la dació de comptes la traïció de la confiança en què es va basar la delegació ciutadana, dificultant el mateix procés de creació d'una actitud crítica del ciutadà limitant la consciència de l'abús de poder que s'exerceix sobre ell, articulant-se privilegis per a alguns i la pèrdua de drets per a la majoria que se substancien en desequilibris en la distribució del balanç de la riquesa social, que en una societat complexa i evolucionada acaba sent una via d'empobriment de tota la societat.

No obstant açò, hem de felicitar-nos pel fet que els nostres representants i delegats polítics inicien l'any 2013 un procés "en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica", en la mesura en què es reconeix la crítica com a exigència del coneixement que il•lumina el que estava ocult, i s'accepta implícitament el coneixement com l'eina a través de la qual es construeixen ciutadans crítics que puguen responsabilitzar-se del seu propi futur i capaços de fer front als desafiaments de les nostres complexes societats. És en el que sempre han cregut i pel que han treballat les Societats Econòmiques d'Amics del País, la de València des de fa dos-cents quaranta anys.

La transparència s'ha de concretar en institucions, l'observança del funcionament de les quals ha d'informar els ciutadans de la marxa d'eixe procés cap a una societat responsable i ben governada. La Societat Econòmica d'Amics del País organitza esta conferència col•loqui sota el títol de "Transparència contra corrupció. L'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona" en la qual intervé com a ponent el Secretari General d'esta Societat i a la qual, com és habitual, l'Econòmica convida a tots els seus socis i amics per parlar i debatre sobre este tema.

 

 Ponent. 

Sr Joan Antoni Llinares i Gómez, Gerent de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona i Secretari General de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València.

Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància, el Sr. Joan A. Llinares és Màster de Gestió de Petits i Mitjans Municipis, valorat per l’Institut Nacional d’Administració Pública i funcionari de carrera del Ministeri d’Administracions Públiques.

Ha segut Gerent del Museu Nacional d’Art de Catalunya (2001-2009), Director Executiu del Palau de la Música Catalana (del juliol del 2009 al desembre del 2010),  Administrador de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i, actualmente és Gerent de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona.

El Sr. Joan Llinares és Secretari General de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València. 

 

Modera el Sr Antonio Penadés Chust, Escritor i advocat. President de "Acció Cívica contra la corrupció"

 

La conferència se celebra al Saló d'Actes del Conservatori Professional de Música de València, Edifici Històric a la Plaça de Sant Esteve 3, a les 19 hores.


L'Econòmica. Llums i Ombres