20 de desembre. Assemblea General de Socis

Galería de fotos

 

 S'ha convocat Assemblea General de Socis per a el pròxim dia 20 de desembre amb el següent:

  

ORDRE DEL DIA
 

1.-Lectura i aprovació, si és procedent, de !'Acta de la sessió ordinaria anterior.

2.-Informe del secretari general: extracte de les resolucions més importants, preses per la Junta

de Govern des de !'última Assemblea, i activitats desenrotllades.

3.-Aprovació, si és procedent, del Pressupost per a l'exercici 2019.

4.-Informe del director.

5.-Elecció de la Junta de Govern, entre les llistes presentades en la Secretaria General (article

14 Reglament Rég. Interior).

6.-Precs i preguntes.

 

L'Assemblea té lloc a les 18.30 hores, en primera convocatòria, i a les 19.00 hores, en segona convocatòria, se celebrarà en el Saló d'Actes del Conservatori Professional de Música de València, en l'edifici històric del Conservatori, Plaça San Esteban, 3.

 

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres