30 Novembre. Conferència sobre "Pobresa Zero"

Resum gràfic:

  1. Els ponents. Al fons un quadro de Sorolla. Ací

  2. La taula de la conferència. Ací.

  3. Article de "Levante - El Mercantil Valenciano, de D. Francisco Oltra, en relació amb la campanya "Pobresa Zero", Ací

  4. 19 Novembre hi va haver una concentració ciutadana. La premsa es va fer ressò. Ací

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València en col·laboració amb la Coordinadora d'ONG's per al Desenvolupament, la Plataforma del Voluntariat Social de la C.V., l'Institut Mèdic Valencià, la Societat Coral El Micalet, la Federació de Societats Musicals de la C.V., el Centre Excursionista de València i l'Associació de Cronistes Oficials del Regne, n'han organitzat una nova conferència sobre "Pobresa Zero", que és la campanya en la nostra comunitat de reivindicació per al compliment dels "8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni".

L'Econòmica està participant en diverses activitats ciutadanes en relació amb esta campanya contra la pobresa, el sentit de la qual radica en la implicació de la societat civil per a exigir als representants polítics el compliment dels compromisos adquirits en relació amb els "Objectius del Mil·lenni" acordat l'any 2000 en Nacions Unides.

La Conferència sobre “POBRESA ZERO” es va celebrar el dia 30 de novembre, a les 19:00 hores al Centre Cultural de BANCAIXA, Plaça de Tetuan 23, i ha estat a càrrec de:

-D. Mimi Boughaleb. Representant del Fòrum Alternatiu de la Immigració en la C.V.

“La pobreza, causa principal de la inmigración”.

-Dª Elvira Mensat. Presidenta Coordinadora d'ONGD's per al Desenvolupament.

“La pobreza como reto a la solidaritat y a la conciencia de Occidente”.

-Dª Silvia Escobar. Ambaixadora especial per als DD.HH. d'Espanya davant de l'ONU.

“La Declaracion Universal de los DD.HH., un compromiso ineludible para un mundo globalizado”.

A través de les exposicions dels ponents complementades per una interessant intervenció del públic en el debat que ha tancat esta segona taula redona sobre la Campanya "Pobresa Zero", i que ha navegat des de les posicions més pessimistes a les del possibilisme pragmàtic que subjau la campanya. S'han posat en evidència bon nombre de les cares que té el polièdric i complex problema de la pobresa.

La constatació de la pobresa dels països més pobres de la Terra i la fosca pobresa excloent que batega en el si mateix de les societats més opulentes del planeta, pés un fenomen que té la seua expressió més flagrant en la "humanitat malalta" de la Sida, les malalties infeccioses i tots els problemes sanitaris relacionats amb la fam.

La busca de les raons de la pobresa com a fracàs col·lectiu: la corrupció de qualsevol tipus, la distribució no democràtica del poder i la incapacitat del poder democràtic per a establir tasques de llarg termini. El comerç injust, els interessos creats dels grans del poder econòmic que es complementen amb complexes xarxes d'interessos que arriben fins a les economies privades més xicotetes, marcant unes determinades formes de vida.

Creixement econòmic o consumisme. El creixement econòmic com a element necessari per al desenvolupament humà. El dret al desenvolupament dotat de possibilitat de recurs davant d'alguna instància judicial internacional, assenyaladora i punitiva de conductes i responsabilitats.

L'economia de la pobresa. ¿La pobresa pot subvertir l'actual orde econòmic i generar una nova economia?

La necessitat de establir regles de joc per a un comerç just per a les relacions d'intercanvi, subvencions i excedents que limiten les possibilitats de creixement econòmic de les economies més dèbils, els moviments financers generats per inversions i les remeses d'emigrants.

¿Què pretén la Campanya, a més de portar notícia de l'insidiós problema de la pobresa a la consciència dels ciutadans del món econòmicament desenvolupat?. Que eixa consciència es traduïsca en alguna cosa que pugem fer-ne qualsevol de nosaltres per lluitar contra la pobresa i, en qualsevol cas i com la pobresa és un problema fonamentalment polític, pressionar sobre els nostres representants perquè situen en la seua agenda la busca de solucions.

Per mitjà de la pressió la societat civil va aconseguir que els dirigents polítics de 189 estats i governs de la Terra es comprometeren en l'ONU, l'any 2000, amb els Objectius del Mil·lenni. La societat civil ha de pressionar per a implicar en la solució del problema als responsables polítics, econòmics i institucionals.

La pobresa és una de les majors amenaces a què s'enfronta la Humanitat, però al mateix temps nostra generació és la primera que compta amb els elements necessaris per a eradicar-la. La globalització i la difusió de la informació que comporta, proporciona unes condicions noves i poderoses perquè la humanitat puga fer una reflexió intel·ligent sobre problema de la pobresa.

Al fitxer adjunt en podeu trobar l'invitació d'aquest acte, amb més dades.

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras