13 Desembre. Assemblea General de Socis de la RSEAP.

Resum gràfic:

  1. El Director Sr. Oltra es dirigeix a l'Assemblea. Ací

  2. El Secretari General, Sr. Asensio, va passar revista als acords de Junta de Govern més rellevants, així com a les diverses activitats desenvolupades. Ací.

  3. D. Manuel Portolés, Primer Vice Director, en la seua exposició va tractar sobre les relacions de l'Econòmica amb les Institucions i els mitjans de comunicació, Ací.

  4. El Vice Director Segon, D. Ricardo Callejo, donà a conèixer a l'Assemblea les activitats específicament musicals per a l'any pròxim, Ací

  5. L'acte ha estat seguit amb atenció pels socis de l'Econòmica que hi assistiren. Ací.

  6. Santiago L. del Agua, Director de "Llums i Ombres", va tractar sobre l' estat i evolució d'aquest mitjà de comunicació intern de la Societat. Ací.

Orde del Dia. Ací.

Paraules del Director. Ací. (Versió en castellà, Ací.)

Ressenya de l'acte.

El dia 13 de desembre, tal com d'acord amb els estatuts estava anunciat, s'ha celebrat l'Assemblea General de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València.

Els socis han pogut establir contacte amb l'Econòmica, conéixer directament aquells esdeveniments més rellevants de l'any que ara acaba, com dels projectes per al pròxim futur i manifestar la seua opinió sobre els temes allí tractats.

La taula de l'Assemblea va estar composta pel Director, D. Franciso Oltra Climent, el Vice Director Primer D. Manuel Portolés Sanz i el Vicen Director Segon D.Ricardo Callejo López, el Secretari General D. José Asensio Muñoz i el Director de “Llums i Ombres” D. Santiago L. del Agua, els quals, en successives intervencions, van desenvolupar cadascun dels punts de l'orde del dia, que van ser seguits amb atenció pels membres de l'Assemblea.

A pesar que el dens programa es va desenvolupar en poc més d'una hora, aquestes assemblees sempre són ocasió per a la trobada i la salutació entre els socis.

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras