16 d'octubre de 2010. Setmana Pobresa Zero. Manifestació cívica a València.

El dia 16 d'octubre, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), el té asenyalat com a “Dia Mundial de l'Alimentació” i és el dia que la Plataforma Pobresa Zero de la Comunitat Valenciana convoca una manifestació cívica, dins d'una campanya ciutadana de dimensió planetària, com a culminació de la sèrie d'activitats celebrades durant la setmana precedent amb el propòsit de recordar quin és l'estat de la qüestió en el compliment dels compromisos signats a la “Cimera del Mil.leni” de l'any 2000 a les Nacions Unides, coneguts com els “Objectius del Mil.leni”; activitats que s'articulen dins de la lluita ciutadana contra la pobresa com a objetctiu estratègic per a l'Humanitat, objectiu i activitats recolzades per la Reial Societat Econòmica d'Amics del Pais i d'altres entitats cíviques valencianes.

 • Objectius del Mil.leni.

  • Objectiu 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam
  • Objectiu 2: Assolir l'educació primària universal
  • Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres i l'autonomia de la dona
  • Objectiu 4: Reduir la mortalitat infantil
  • Objectiu 5: Millorar la salut materna
  • Objectiu 6: Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties
  • Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient
  • Objectiu 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament
  • En l'any 2000, 189 caps d'Estat i de Govern signaren els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM), però en aquests anys
  • Per a les organitzacions socials els ODM són limitats i tan sols representen alguns avanços respecte a les seues reivindicacions històriques, però és igualment cert que si en l'any 2015 s'hagueren aconseguit complir els ODM, tal i com estan formulats, seria el millor indicador de que s'han produït transformacions profundes en l'estructura mundial que han aconseguit revertir l'agreujament de la situació.

 • Web de la Plataforma "Pobresa Zero".

 • Web de la FAO.

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres