21 d'abril 2010. D. Arcadi Oliveres. "Educació, desenvolupament i Pobresa"

Invitació

Documents gràfics

  1. El ponent, D. Arcadi Oliveres, amb el Director, D. Francisco Oltra i el President de la Comissió d'Acció i Voluntariat Social de la RSEAP, D. Xavier Edo, en la "Saleta de "l'Entitat Fundadora" de la Fundació Bancaixa. Els acompanyava el Director del IES "Malilla", de València, D. Alejandro Roig, que va a colaborar en l'organització de l'acte. Ací.

  2. La taula, que va estar presidida pel Director de la RSEAP, amb el conferenciant iels senyors Edo i Roig,  ací.

  3. El públic va omplir la sala i va seguir amb expectació la intervenció del conferenciant,  ací.

Presentació.

El desenrotllament de les societats humanes pareix estar relacionat amb la capacitat del ser humà per a la col·laboració, compartint valors, i la creació de tecnologia per a resoldre problemes socials i materials. Però el refinat nivell d'organització que es requerix està íntimament relacionat amb eixa mena de transmissió de coneixements que anomenem educació i, per tant, amb el nivell de complexitat i desenrotllament de la pròpia societat i la capacitat d'educació que siga capaç de desplegar.

Però l'educació és un negoci extremadament transversal en tota societat humana i, a més, el desenrotllament no resulta ser uniforme per a tots els grups humans, sent també capaç de produir monstres com la pobresa –I tot el cúmul de calamitats que l' hi acompanya—

El desenrotllament social i l'educació, i el reconeixement de la relació entre ambdós, està en el naixement de les societats econòmiques  i hui, l'Econòmica d'Amics del País de València, creu que els principis i valors proposats per la Il·lustració, de respecte i responsabilitat ciutadanes, continuen aportant un paradigma útil per a il·luminar les ombres que entelen el desenrotllament de les complexes societats del món globalitzat, com és el cas de la pobresa, una de les amenaces estratègiques més clares per al futur de la Humanitat. D'ací, la participació de l'Econòmica en moviments ciutadans com ara el de “Pobresa Zero”, que reclama mesures de responsabilitat política en el compliment dels “Objectius del Mil·lenni”, o l'organització de taules redones i conferències com la que es porta al nostre fòrum “Educació, Desenvolupament i Pobresa”.

Ponent.

D. Arcadi Oliveres.  Director en CC.EE. Membre del Consell Assessor d'ATTAC i President de la Federació Catalana d'ONG per la Pau.

Llicenciat en Ciències econòmiques l’any 1968 en la Universitat de Barcelona. El 1993 es doctora presentant una tesi sobre el cicle de l’economia de defensa i aconseguix una plaça de professor titular del departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Expert en relacions nord-sud, comerç internacional, deute externa i economia de defensa, impartix també nombroses classes a nivell de mestria i postgrau en temàtiques relatives a cooperació i desenrotllament. Col·labora habitualment en diferents moviments socials i cristians, així com en diverses publicacions solidàries, i participa també en nombroses taules redones i conferències sobre relacions nord-sud i desarmament.

El 1974 comença a participar en l’organització internacional catòlica Pax Christi dedicada a la promoció de la pau i la reconciliació entre els pobles. En 1981 comença a militar en l’Associació Justícia i Pau de Barcelona, dedicada a la promoció dels drets humans i la pau, organització que presidix des de 2001.

Ha col·laborat habitualment en les revistes Canigó i Serra d'Or i el Diari de la Pau, i ha participat en més de 60 llibres o publicacions.

Publicacions en què ha intervingut “Nord-sud, diagnòstic i perspectives” (Barcelona, 1988). “El deute externa: aspectes econòmics”; “La llibertat dels diners[1]; “Qui deu a qui? Deute ecològic i deute externa”; “Aldea global, justícia parcial”; “Contra la fam i la guerra”; “Un altre màs”; “El meu camí cap a la utopia”; “En quin món vivim!”

És president de les organitzacions següents: Consell Català del Foment de la Paz; Associació Justícia i Pau de Barcelona; Federació Catalana de ONG per a la Pau;
Federació d’Organitzacions Catalans Internacionalment Reconegudes (FOCIR)
Finançament Ètic i Solidari; Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat
Associació Lectura Fàcil.

Igualment és membre actiu dels organismes o entitats següents:

Consell de la Ciutat de Barcelona: Institut Víctor Seix de Polemologia (actualment director); Patronat del Casal d’Europa de Sabadell; Comité Internacional de la Fundació per la Pau; Societat Catalana d’Economia; Consell Assessor d’ATTAC (Associació per la Tributació dels Transaccions Internacionals); Consell Editor de revista Monthly Review; Consell Editorial de la revista Foc Nou; Comité de Seguiment dels Acords del Tinell d’Iniciativa per Catalunya; Patronat de la Fundació Tam Tam; Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat

Presenta el conferenciant D. Xavier Edo, President de la Comissió d'Acció i Voluntariat Social de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València.

L'acte se celebra al Centre Cultural de la Fundació Bancaixa,  Plaça Tetuán, 23, a les 19 hores.

 

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres