21 de maig. Conferència "La ciutat de València, arquitectura i urbanisme a través de l'arxiu i biblioteca de la RSEAPV"

Convocatòria. (castellano) (valencià)

Galeria de fotos

Presentació.

Un dels motius per a la la fundació de les rials societats econòmiques d'amics del país va ser el de col·laborar en la capil.larització de les iniciatives reformistes i la implicació de les elits locals en les tasques reformistes, promogudes des de l'esperit del despotisme il·lustrat practicat per la monarquia espanyola, mitjançant les quals es pretenia atendre els problemes, alguns d'ells nous però en qualsevol cas, tots modulats pel ritme del desenvolupament de les societats europees entorn dels processos que van ser conformats per procésos de creiximent de la població i de industrialització, els seus preàmbuls, i l'establiment de les escales de valors que van implicar el seu triomf, entre ells, el reconeixement de la necessitat d'implicar a grans masses de població en els processos polítics vinculats amb les transformacions socials i econòmiques. Calia repensar moltes coses, i entre elles  el mateix concepte de planificació de la ciutat, l'urbanisme. 

La implicació de les societats econòmiques d'amics del país en aquests assumptes ha quedat impressa en els testimoniatges de les seues actuacions,  en lligalls  que hui es conserven en els seus arxius, com és el cas del de la Societat Econòmica d'Amics de País de València, la qual recuperació analítica dota d'indubtable valor a uns documents que aporten coneixement sobre com s'ha arribat fins a ací, i ens permeten continuar creant el coneixement necessari per a continuar el camí. 

La Societat Econòmica d'Amics del País de València té el plaer de convidar a socis, amics i ciutadans en general a la conferència col·loqui "La ciutat de València, arquitectura i urbanisme a través de l'arxiu i biblioteca de la RSEAPV", organitzada per la nostra Societat, en la qual la Doctora Lourdes Boix Macías podrà exposar, de primera mà, detalls del disseny urbanístic de la nostra ciutat de València, dibuixat en el seu treball per la Senyora Boix a partir dels continguts de l'Arxiu de la Societat Econòmica d'Amics del País, la rellevància dels quals ha quedat posada en evidència pel dit treball, i a més conéixer un poc més d'esta Societat que des de la nostra ciutat va expandir els rajos de la Il·lustració per l'àmbit d'allò que hui és la Comunitat Valenciana.

 

Ressenya 

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, fundada en 1776 sota el control del Monarca Carlos III, va constituir un important punt de suport per a poder portar a bon terme a València les reformes de l'Espanya de la Il·lustració. La seua influència en la vida ciutadana està fora de tot dubte, així com la seua participació en els moviments socials més importants del moment, constituint un vertader motor de l'economia i de la cultura valenciana de l'època.

A dia de hui, les Societats Econòmiques d'Amics del País, les concebem com a entitats que van advocar fonamentalment pel desenvolupament de l'agricultura, el comerç, la indústria, l'educació, les belles arts  i la promoció de la cultura en general. Però en canvi, poc sabem d'una altra de les seues activitats, la de la seua relació i interès pel desenvolupament i configuració del traçat urbà de la ciutat, matèria que reflecteixen els expedients del seu arxiu, especialment referent a la formació de dos importants plànols topogràfics de la ciutat de València, els que alçaven els arquitectes Cristóbal Sales en 1821 i Francisco Ferrer en 1831. Va poder la RSEAPV influir en assumptes essencials del planejament urbà en un moment clau per a València com va ser el segle XIX, en el qual es produeixen les  primeres desamortitzacions de béns de l'Església i els primers Projectes d'Eixample i Reforma Interior

  La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, bé com a promotora de projectes, bé com a entitat assessora de diferents administracions públiques, o bé com a focus de debat d'idees sempre noves, va participar i va influir en els principals assumptes relacionats amb l'urbanisme de la ciutat, va recolzar la formació d'alguns dels més notables  plànols del llegat cartogràfic valencià, i sobretot, en un moment clau, quan la ciutat estudiava el seu model de creixement i Eixample, la RSEAPV va defensar una postura de creixement urbà que gens tenia a veure amb el qual partia des de la municipalitat, que innecessàriament donava l'esquena al mar.

 

Ponent.

Sra. Lourde Boix Macías. Doctora Arquitecta.

La Sra. Lourdes Boix és Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de València amb la tesi “La ciutat de València a través dels arxius de la RSEAPV” i ha estat reconeguda amb el Premi “Demetrio Ribes 2017” pel seu treball  “El llegat cartogràfic valencià a través de la mirada de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València”

Arquitecta Municipal de l'Ajuntament de Betxí (Castelló), amb funcions exercides en el departament d'Urbanisme i Obres, basades en el desenvolupament del planejament urbanístic i redacció de projectes d'urbanització i direcció d'obres, especialment els referits a entorns protegits.

 

Modera. Sr. Francisco Taberner Pastor, Doctor Arquitecte, Universitat Politècnica de València

La conferència se celebra al Saló d'Actes del Conservatori Professional de Música de València, Edifici Històric a la Plaça de Sant Esteve 3, a les 19 hores.

 

Santiago L. del Agua

L'Econòmica. Llums i Ombres