"L'Acadèmia dins del procés de normalització del Valencià"

El dia 13 de novembre va impartir la seua conferència l'Honorable Senyora Ascensió Figueres, Presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, davall el lema "l'Acadèmia dins del procés de normalització del valencià".

L'esdeveniment va ser puntualment arreplegat en la premsa local, “Levante-El Mercantil Valenciano”, “Las Provincias” i “El Mundo” (edició de la Comunitat Valenciana).

Ací podéu trovar més informació de l'activitat.