10 Mayo 2004: Trobada RSEAP, Universitat i Conselleria de Territori i Habitatge

Resum de premsa.

  1. Levante - El Mercantil Valenciano.

  2. Las Provincias.

  3. El Mundo. Comunidad Valenciana.

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València, està centrant una part important de la seua activitat d'enguany a evocar la memòria de l'il·lustre científic i soci d'esta Econòmica, Antonio José Cavanilles, com ja coneixeu per les informacions que us hem anat facilitant respecte d'això.

Dins d'este marc, L'Econòmica, desitja compartir el seu esforç i afecte en este objectiu amb altres entitats de l'àmbit valencià, a fi de que el missatge i el record d'este il·lustre valencià arribe a tots els racons de la nostra societat, i potenciar els nexes d'unió entre les distintes entitats de la societat civil valenciana, en un afany per preservar la nostra identitat, la nostra història i continuar lluitant per aquells valors que ens va deixar el segle XVIII, el segle de la Raó.

Ha constituït, doncs, un honor per a esta Reial Societat Econòmica d'Amics del País, la trobada amb la Universitat de València i la Conselleria de Territori i Vivenda de la Generalitat, en el marc del Jardí Botànic, per a compartir amb estes institucions, totes elles amb una important vinculació directa bé amb la biografia de Cavanilles, bé amb els objectius que van orientar la mateixa, al llarg de la seua vida intel·lectual, en el coneixement del nostre paisatge, del nostre medi, com es posa en evidència en les paraules (*) dirigides pel nostre Director, D. Francisco Oltra, amb motiu del trobada.

Esta Societat Econòmica, com recordareu, ja ha dut a terme diverses activitats relacionades amb estes efemèrides, com les conferències dels dies 4 de març i 1 d'abril, dins del cicle “Cavanilles, un valencià universal”, en les que vam poder comptar amb la inestimable col·laboració d'importants autoritats en la matèria, en els professors, i socis d'esta societat, D. José Mª López Piñero, D. Antonio Mestre i D. Joan Mateu; em dedicat a la memòria del cèlebre il·lustrat, (*) el cicle dels Montes Valencians els dies 17, 19 i 24 de febrer, l'objecte de la qual és eixe medi i eixe paisatge a què va consagrar els seus esforços nostre il·lustre soci. En la mateixa línia s'han publicat en la premsa valenciana diversos articles dedicats a la insigne figura de Cavanilles per part dels socis Sr. Portolés, Vice-Director i Sr. Bas, Bibliotecari, que s'inclouran en pròxima publicació amb l’ “Elogi Històric de Cavanilles” de José Pizcuela, igual que les conferències del cicle “Cavanilles, un valencià universal”. Una altra col·laboració del Professor López Piñero que serà pròlec a “Les Icones”, important obra de descripció botànica d'Antonio Josep Cavanilles, obra que serà editada per esta Societat Econòmica en format CD al llarg d'enguany.

Amb estos actes, l'Econòmica, amb més de 225 anys d'història, desitja col·laborar amb altres entitats de la nostra societat civil, per a posar en comú la riquesa de l'experiència del seu passat i l'esperança i la fe en el futur d'una societat civil valenciana, basada en els ideals dels il·lustrats de respecte per les idees i les persones i promoció del coneixement, com el millor camí per a la convivència i el desenrotllament dels seus ciutadans.

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres