24 de Juny 2004. Trobada de Entitats de la Societat Civil

Resum gràfic

L'Econòmica, d'acord amb l'esperit de l'article primer dels seus Estatuts, té com a funció primordial, “estimular la pràctica de la virtut i promoure la il·lustració general i la riquesa pública“, el que porta a terme per mitjà del treball dels seus socis dins la Societat Civil, com a fòrum de convivència, promovent una cultura del coneixement basada en el contrast democràtic de les idees, i el respecte de les persones.

Des d'esta perspectiva, l'Econòmica hi ha establit contacte amb altres entitats senyeres de la nostra societat valenciana que, així mateix, desenrotllen la seua activitat dins la Societat Civil, des d' altres perspectives i sensibilitats i amb objectius particulars diversos, però amb l'interés comú de contribuir a la millora contínua de l'individu i la societat, i algunes d'elles també centenàries com la nostra RSEAP.

Esta iniciativa de l'Econòmica, després de diverses reunions prèvies al llarg dels primers mesos d'enguany, va culminar, el dia 24 de Juny y el 9 de septembre, en unes primeres trobades, la qual cosa va permetre que es pogueren saludar en un procés afectuós d'acostament i coneixement mutu, a partir del qual poden obrir-se camins de col·laboració per al futur, el beneficiari dels quals serà el ciutadà, que constituïx l'objecte i subjecte de cadascuna d'estes organitzacions i que, a més, en elles en participen uns quants milers.

N'estigueren presents la l'Institut Mèdic Valencià, L'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la Societat Coral El Micalet, el Centre Excursionista de València, la Plataforma de Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana i la Coordinadora Valenciana de ONG per al Desenvolupament.

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres