4 d'Octubre. I Jornada Debat sobre "Pobresa Zero"

Resumen gráfico:

  1. Taula. Vista general, ací.

  2. Joan Cebolla, en un moment de la seua intervenció, ací.

  3. Josep M. Jordan. ací,

  4. Fernando Casado. Ací.

  5. Vista general de la sala. Ací.

El pròxim dia 4 d'octubre tindrà lloc la I Jornada de DEBAT sobre “POBRESA ZERO” a les 19´00 h. al Centre Cultural Bancaixa. Plaça de Tetuán, 23.

Ponents i temes:

-En Joan Cebolla: President de la Plataforma del Voluntariat C.V.

“El compromis de la societatad civil amb els objectius del mileni i la campanya pobresa zero ”.

-En Josep MªJordán Galduf: President Fundació Sud- Nord. Universitat de València

“La lluita contra la pobresa i la cooperació al desenvolupament”.

-D. Fernando Casado: Coordinador en España de la Campaña de ONU para desarrollar “Los Objetivos del Milenio”.

“Cómo podemos acabar con la pobreza y porqué debemos hacerlo”.

La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València en col·laboració amb la Coordinadora d'ONG's per al Desenvolupament, la Plataforma del Voluntariat Social de la C.V., l'Institut Mèdic Valencià, la Societat Coral El Micalet, la Federació de Societats Musicals de la C.V., el Centre Excursionista de València i l'Associació de Cronistes Oficials del Regne, organitza el I Debat sobre "Pobresa Zero", dins del seu compromís amb un objectiu estratègic per a la humanitat com és l'eradicació de la pobresa.

Des dels primers dies de l'estiu es produïx un moviment de gran impacte social i a nivell planetari, que pretén recordar als governs dels països més rics de la Terra, que l'any 2000 es van comprometre amb el compliment dels 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Esta "Aliança Mundial contra la Pobresa" està prenent forma a la Comunitat Valenciana en el compromís de més de cent entitats de la societat civil amb la Campanya Pobresa Zero. La Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València des dels valors de la Il·lustració de Llibertat, Raó, Tolerància, Respecte i Solidaritat, fa més de 228 anys estàq lluitan contra la pobresa i s'ha sumat a este moviment ciutadà des dels seus inicis, i des d'esta perspectiva col.labora amb les altres entitats de la societat civil en la realització d'aquestes jornades per a tractar sobre un dels problemes mes greus que enfronta la humanitat.

Tal com senyala el Director de la RSEAP, Francisco Oltra, en el preàmbul d'esta I Joranada sobre Pobresa Zero, cal implicar a la societat dins l'estratègia mampresa per un nombrós grup d'organitzacions de la societat civil adherides a esta campanya per exigir el compliment dels Objectius "signats" per 189 caps d'Estat i de Govern en la Cimera del Mil.leni, de l'ONU, de l'any 2000,i analitzar qual hi és la situació a hores d'ara, i explicar les estratègies plantejades per la Campanya “Pobresa Zero”.

En Joan Cebolla, qui pren la paraula en primer lloc, en la seua intervenció descriu la pobresa com un mur que separa la humanitat de manera radical entre els que tenen accés als mitjos econòmics que permetem una “vida digna”, de la resta que no en té. Es centrà, fonamentalment, en explicar el paper que les organitzacions de la societat civil poden desenvolupar al respecte, que s'han d'implicar, i se n'hi impliquen, en aquesta tasca de lluita contra la pobresa.

Des de la seua perspectiva, formem part de la primera generació que té la possibilitat reial de terminar amb aquest mal, però manca voluntat política. El sentit d'aquesta campanya, no és altre que el d'exigir que els representants polítics complisquen la paraula donada, que complisquen amb la seua responsabilitat front al ben comú

En Joseph M Jordan presenta esta campanya com un compromís ètic i possible, encara que el problema siga molt complexe tant des de las perspectiva dels països “rics” com des dels que han de rebre l'ajuda, i la naturalesa mateixa d' eixa “ajuda”, en bona mida pels interessos molt “estranys” que es donen.

No obstant és possible i el que és pertinent és el compromís de cadascú dels actors. Des d'eixa perspectiva va explicar el cas concret d'unes activitats coordinades entre les cinc universitats públiques valencianes, relacionades amb el desenvolupament dels “grups vulnerables”, que són aquells que sofreixen en major mida l'efecte de la pobresa, i que es reflecteix en l'agreujament de las conseqüències de la pobresa per causes de gènere, l'infantesa, els majors, els malalts, determinacions Geogràfiques com l'Àfrica, etc, activitat que està traduint-se en una important aportació de comunicacions amb estudis i anàlisis que podem proporcionar eines de conèiximent per a la resolució de problemes complexes com aquest de la pobresa.

Fernando Casado, en la seua intervenció, després de fer-ne una exposició de primera mà dels esdeveniments relacionats amb les diferents “cimeres” internacionals, que portaren el compromís d'un nombre important de caps d'Estat i de Govern. Des de la “Declaració del Mil.leni” de l'any 2000, de la que es deriven els 8 Objectius del Mil.lenni, que s'acompanyen de 18 metes i 48 indicadors, fins a la situació de hui, a l'any 2005.

Comparant aquella situació del 2000 amb l'actual, està resultant pobre la consecució de les metes propostes. No obstant, a pesar del pessimisme que es deriva de la per l'escàs nivell de compliment d'aquells compromisos, la situació té una part positiva per la particular situació geoestratègica que està donant-se a partir de la implicació de la Societat Civil, l'existència d'una percepció ded que existeixen certs objectius comuns entre rics i pobres, entre Institucions i societat civil, i la implicació que esta demanant-se dels organismes d'àmbit global –canvi de regles, mes democratització, etc-,així com l'increment substancial de participació del països subdesenvolupats en l'important increment del comerç mundial.–si ve, es clar, que l'anàlisi es diferent si parlem de Xina o Índia, o d'Àfrica-.

Reduir de manera substancial els límits de la pobresa hui es possible perquè existeixen els mitjos tècnics necessaris, però cal exigir voluntat i coherència política, fer autocrítica en els països del “primer món” per corregir comportaments que generen pobresa (com les subvencions a la producció agrícola que ofega una de les fonts primordials d'activitat econòmica en els països en vies de desenvolupament), mantindre els moviments socials d' exigència en el platejament d'objectius tendents a l'eliminació de la pobresa i el seu compliment, el que vol dir, continuar fent el que ja estem fent.


Invitació, ací.

Mes informació sobre la Campanya "POBRESA ZERO", ací.

Audio de las Intervenciones:
Fichero1 (3 megas). Fichero2 (3 megas). Fichero3 (7,6 megas).

Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras