23 de Novembre 2007. S' ha signat un acord marc entre la RSEAP i la Universitat "Miguel Hernández" d'Elx

Document,  ací.

Resum gràfic.

  1. Moment de la firma del "Acord Marc". D. Jesús Rodríguez Marín, Rector Magnífic de la Universitat "Miguel Hernández" d'Elx i D. Francisco Oltra Climent, Director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València. Ací.

  2. Amb el Director de l'Econòmica va estar present a l'acte de la signatura del conveni el Secretari General, D. José Asensio. Ací.

Resenya.

La Reial Societat d'Amics del País de València ha signat un acord-marc de col.laboració amb la Universitat "Miguel Hernández" d'Elx.

El Rector Magnífic de la Universitat "Miguel Hernández" d'Elx, D. Jesús Rodríguez Marín, i el director de la Reial Societat d'Amics del País de València, D. Francisco Oltra, han signat  23 de Novembre del 2007 un conveni de col·laboració en activitats de formació, d'investigació científica, de desenvolupament tecnològic, econòmic i sociocultural i d'intercanvi d'experts entre ambdues entitats.

Este tipus d'acords s'emmarca plenament dins dels objectius de la Societat Econòmica d'Amics del País de portar a la pràctica les idees de la Il·lustració, de la raó i la modernitat enteses com la busca del progrés social, cultural i econòmic dels ciutadans. 

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres