1 de Juliol 2007. "Concentració Pobresa Zero en la Malva-rosa"

Convocatòria,  ací.

Comunicado de la Coordinadora Valenciana de ONGD,  ací.

Mapa general de la concentració a la Malva-rosa ,  ací.

Resenya.

La Plataforma Pobresa Zero de la Comunitat Valenciana planteja una acció de repercussió internacional per a cridar l'atenció sobre l'incompliment dels compromisos continguts en l'acord de la ONU, coneguts com Els Objectius del Mil·lenni 2000-2015, en el moment en què es complix la mitat del període previst en l'acord firmat per tots els estats.

La lluita contra la pobresa extrema, i els alifacs a ella vinculats, és un objectiu estratègic per a la Humanitat; així ho van entendre els Caps d'Estat i de Govern en la Cimera del Mil·lenni de l'ONU quan signaren el compromís inclós en els "8 Objetctius del Mil.leni"; i així mateix ho entén la societat civil de les nacions desenvolupades de la Terra quan, a través de les organitzacions intermèdies que l'estructuren, com ara l'Econòmica i la resta d'entitats i organitzacions integrades en la Plaforma "Pobresa Zero de València",  recorden contínuament als màxims responsables institucionals i socials la importància d'estendre els processos de desenvolupament a tota la població de la Terra, en una actitud plenament coherent amb el sosteniment del món globalitzat que vivim.

L'acció se'n va a desenvolupar dins del context de la "Copa d'Amèrica" a fi d'aprofitar la dimensió mediàtica d'aquest event i consistix en l'ocupació d'una superfície de 3.600 m2 (20 metres d'alt i 180 metres de longitud) de la Platja de la Malva-rosa de València Diumenge 1 De Juliol del 2007. En este espai celebrarem una Concentració de la Campanya "POBRESA ZERO" en la qual almenys 1.000 persones formaran amb el seu propi cos, en l'espai especificat, les paraules "POBRESA ZERO", perquè es puguen prendre imatges des de l'aire, des dels helicòpters que retransmeten la competició de la Copa Amèrica. Hi haurà una àmplia convocatòria de premsa per a cobrir l'esdeveniment.

Així mateix, prop del lloc de la Concentració, en el Passeig Marítim, s'instal·laran unes taules per a repartir material de sensibilització de la Campanya Pobresa Zero i se desenvoluparan diverses activitats lúdiques.

Objectius del Mil.leni.

  • Objectiu 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam
  • Objectiu 2: Assolir l'educació primària universal
  • Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres i l'autonomia de la dona
  • Objectiu 4: Reduir la mortalitat infantil
  • Objectiu 5: Millorar la salut materna
  • Objectiu 6: Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties
  • Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient
  • Objectiu 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament
  • En l'any 2000, 189 caps d'Estat i de Govern signaren els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM), però en aquests anys
  • Per a les organitzacions socials els ODM són limitats i tan sols representen alguns avanços respecte a les seues reivindicacions històriques, però és igualment cert que si en l'any 2015 s'hagueren aconseguit complir els ODM, tal i com estan formulats, seria el millor indicador de que s'han produït transformacions profundes en l'estructura mundial que han aconseguit revertir l'agreujament de la situació.

Més informació a la Web de la CVONGD ,  ací.

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres