26 de Juny 2007. S' ha signat un acord marc entre la RSEAP i la Universitat d'Alacant

Document,  ací.

Resum gràfic.

  1. Moment de la firma del "Acord Marc". D. Ignacio Jiménez Raneda, Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant i D. Francisco Oltra Climent, Director de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València. Ací.

  2. Amb el Director de l'Econòmica van estar presents en l'acte de la firma del conveni el Vice Director, D. Manuel Portolés, el Secretari General, D. José Asensio i el Bibliotecari, D. Nicolás Bas. Ací.

Resenya.

La Universitat d'Alacant ha signa un acord de col.laboració amb la Reial Societat d'Amics del País de València.

El rector de la Universitat d'Alacant, D. Ignacio Jiménez Raneda, i el director de la Reial Societat d'Amics del País de València (RSEAPV), Francisco Oltra, han signat  26 de juny del 2007 un conveni de col·laboració en activitats de formació, d'investigació científica, de desenvolupament tecnològic, econòmic i sociocultural i d'intercanvi d'experts entre ambdues entitats

Tant el rector com el director de la RSEAPV han mostrat la seua satisfacció per la signatura d'un conveni que consideren que resultarà plenament satisfactori per a ambdues parts. entitat. 

Aquests tipus de col.laboracions entra plenament en l'esperit de la RSEAPV, que enguany celebra el seu 230 aniversari des que va ser constituïda per mandat de Carles III en 1776, i que hui és un fòrum d'anàlisi, reflexió i debat que té com a objectiu  principal el manteniment de la flama de l'ideari de la Ilustració i la Raó, mitjançant la divulgació del coneixement científic, tecnològic, econòmic i sociocultural a través dels diversos actes que organitza 

 

Santiago L. del Agua
L'Econòmica. Llums i Ombres