17 de gener de 2012. "El progrés d'Espanya. La societat civil: història, democràcia, institucions"

Invitació

Documents

  1. Paraules del Director de la Societat Econòmica d'Amics del País, D. Francisco Oltra, ací.

  2. Presentació del moderador del debat-col.loqui, D. Justo Serna, ací.

Prensa y medios

  1. El País - Edició Comunitat Valenciana, de 18/01/12, ací

  2. Levante - El Mercantil Valenciano,  de 18/01/12, ací

Documents gràfics

  1. Els ponents, D. Santos Juliá i D. Pedro Ruiz amb el Director de la RSEAPV i el moderador D. Justo Serna, moments abans de l'inici del debat-col.loqui, ací.

  2. La taula ha estat presidida pel Diretor de la Societat Econòmica d'Amics del País, D. Francisco Oltra, ací.

  3. El públic va intervindre en un actiu col·loqui interessant-se pels temes proposats per al debat, ací.

  4. Es pot visualitzar una xicoteta referència gràfica d'este interessant col·loqui-debat en el canal de YouTube de la RSEAPV, ací.

Presentació

En la Societat Econòmica d'Amics del País creiem en la necessitat de mantindre i promoure certs valors madurats per la Il·lustració com la llibertat, la justícia, la solidaritat, l'esperit crític, la raó, la tolerància i el respecte a les persones i el dret a l'expressió lliure de les seues idees. Estos principis estan en l'eix de la proposta de civilització que l'anomenada civilització occidental pot oferir al món globalitzat de hui, inspirant models socials democràtics que articulen una diversitat de propostes per a la resolució dels problemes de la convivència, i la supervivència, en les complexes societats contemporànies, estructurats entorn de l'exercici racional i raonable de la responsabilitat personal i social dels ciutadans, per mitjà de l'administració institucional dels drets i obligacions que mútuament es reconeixen, com a tals ciutadans

I des d'eixa perspectiva, una societat que en el seu moment es va implicar profundament en la promoció del desenrotllament econòmic, del coneixement i l'educació, quan les dites matèries estaven dèbilment implementades en l'organització de l'Estat, i que des del seu naixement en 1776 ha dedicat els millors esforços dels seus associats a participar activament en l'articulació de la societat civil valenciana, hui es constituïx com a fòrum d'anàlisi, reflexió i debat on s'invita a socis i ciutadans en general, precisament, a la reflexió sobre l'estat de la qüestió de tots aquells assumptes que poden ser d'interés per a la societat civil

Sobre la societat civil, la seua història i la seua relació amb el progrés dels ciutadans portem als nostres fòrums la reflexió de dos prestigiosos historiadors, D. Santos Juliá i D. Pedro Ruiz, que desenrotllaran els seus raonaments al col·loqui-debat 'El Progès d'Espanya. La societat civil: història, democràcia, institucions'.

Ponents:

D. Santos Juliá Díaz. (El Ferrol, 1940). Doctor en Sociologia per la Universitat Complutense, de Madrid. Va treballar amb beques d'investigació en Stanford i en Oxford. En 1979 professor ajudant de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i des de 1989 catedràtic del Departament d'Història Social i del Pensament Polític, fins a la seua jubilació en 2010, on hui és professor emèrit. Des de 1992 fins a 1995 va ser degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Ha sigut professor visitant i ha impartit conferències en unes quantes Universitats i centres superiors d'Europa i Amèrica

Des de 1977 publica treballs sobre història política i social d'Espanya en el segle XX, principalment sobre socialisme, sindicalisme i republicanisme espanyol, Front Popular, la ciutat de Madrid, la República, la dictadura i la transició a la democràcia. Ha dedicat particular atenció a Manuel Azaña, de qui ha editat les seues Obres Completes (Madrid, Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, 2007).

Entre les seues obres cal citar Manuel Azaña. Una biografia política (1990) , Los socialistas en la política española (1997) , Un siglo de España. Política y sociedad (1999), Historias de las dos Españas (2004), pel que va rebre eixe any el Premi Nacional d'Història d'Espanya, atorgat pel Ministeri de Cultura. Ensayos sobre la España del siglo XX (2010) Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940 (2008); El franquismo (2005) (amb Giuliana de Febus), Historia económica y social, moderna y contemporánea de España (2002) amb Ana Guerrero Latorre i Sagrario Torres Ballesters; Madrid, historia de una capital (2000) amb David Ringrose i Cristina Segura; El aprendizaje de la libertad, la cultura de la transición (2000) amb José Carlos Mainer; Historia de España (2003) amb Julio Valdeón i José Pérez. També ha dirigit obres col·lectives com a Víctimas de la guerra civil (1999) i La violencia política en la España del siglo XX (2000). És un acreditat columnista de política nacional del periòdic El País des de 1994.

D. Pedro Ruiz Torres. (Elx 1951). Es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat de València en 1974, i va obtindre el títol de doctor en 1981. Catedràtic d'Història Contemporània, va ser vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat en la Universitat de València entre 1986 i 1990, i rector d'esta institució entre 1994 i 2002. Ha sigut President de l'Associació d'Història Contemporània (2002-2006). Des de 1988 és acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de la Història. En 2004 li va ser atorgada la Creu de Sant Jordi. És doctor Honoris Causa de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. És soci de la RSEAPV.

Ha publicat diversos estudis sobre la crisi de l'antic règim i la revolució liberal, en concret ha estudiat els canvis socials, la transformació de la propietat i l'evolució jurídica que va provocar el règim liberal a Espanya. En relació amb el segle XVIII els llibres Estudios sobre la revolución burguesa en España (1979), Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano, 1650-1850 (1981), España en el siglo XVIII i La época de la razón (1993). Altres publicacions podem citar Estudios sobre la revolución burguesa en España (1979), Europa en la seua història (1993); Discursos sobre la Història. Lliçons d'obertura de curs en la Universitat de València, 1870-1937 (2000); Reformisme i Il·lustració (2008), capítol inclòs en la Historia de España dirigida per Josep Fontana i Ramón Villares. És autor de l'estudi preliminar inclòs en la nova edició del llibre de Rafael García Ormaechea, Supervivències feudals a Espanya. Estudis de legislació i jurisprudència sobre senyorius (2002), La ilustración y las ciencias. Para una historia de la objetividad. Ha coordinat Història del País Valencià. Època contemporània (1990); Des de 2002 dirigix la revista Pasajes de pensamiento contemporáneo.

Presenta el debat-col.loqui D. Justo Serna. Catedràtic d' Història Contemporània de la Universitat de València - Estudi General, i soci de la RSEAPV. Especialitzat en Història Cultural, concretament en Història i Literatura, junt amb Anaclet Pons ha publicat distints estudis sobre història social i historiografia. Ha editat amb el mateix autor diferents volums de --o sobre-- Antonio Gramsci, Carlo Ginzburg, Natalie Zemon Davis o Fernand Braudel. Col·labora habitualment en premsa: en l'actualitat en l'edició valència d'El País, on té una columna d'opinió".

L'acte se celebra en el Centre Cultural de la Fundació Bancaixa, a les 19 hores.

Santiago L. del Agua.
La Económica. Luces y Sombras