9 i 10 de maig. Aula Cavanilles: Jornades sobre Dret i Medi Ambient.

Aula Cavanilles 

Jornades sobre  Dret i Medi Ambient. Es van celebrar el 9 i 10 de maig al saló d'actes del Conservatori Professional de Música de València, Plaça Sant Esteve, 3.

La ponència d'obertura va anar a càrrec del biòleg i doctor en Ciències Ambientals, Sr. Ricardo Almenar i la de clausura a càrrec del Sr. Antoni Vercher, Fiscal de Medi Ambient i Urbanisme del Tribunal Suprem. Després de cada ponència es va obrir un torn de debat entre els assistents. 

Carta als socis:  (Valencià)   (Castellà) 

Díptic-programa.

Documents

  • Presentació de les jornades a càrrec de D. Vicent Cebolla, Secretari General de la RSEAPV, ací.

  • Paraules de D. Joan Llinares, President d'Acció Ecologista - AGRÓ, ací.

  • Intervenció de D. Ricardo Almenar, ací.

Galeria Fotogràfica

Presentació:

És comunament acceptada la dimensió global dels problemes relacionats amb el medi ambient des que l'escalfament global va fer acte de presència, en major o menor mesura, en les diferents agendes polítiques del planeta per les conseqüències dramàtiques que el mateix representa, i açò independentment de l'origen antròpic del mateix, la qual cosa, d'altra banda, cada vegada és assenyalat per una major part de la comunitat científica. En qualsevol cas, i qualsevol que fóra l'origen, la gravetat de l'amenaça apareix amb la suficient claredat i els responsables polítics de les diferents societats humanes no poden evitar prendre cartes en l'assumpte i, tal com la pròpia evolució d'aquestes societats determina, el desenvolupament i l'execució de les diferents accions que hagueren d'escometre's per a fer front a aquest problema global es canalitzarà a través de, o es crearan ad hoc, plataformes institucionals l'operativitat de les quals dependrà del grau de globalització que puguen assolir, en les quals es generarà i recopilarà una sèrie de coneixements sobre la base dels quals es dissenyen les eines destinades a la possible solució del problema, i l'enginyeria social del qual implicarà molt probablement modificacions més o menys radicals en el comportament dels humans, que s'articularan mitjançant l'acció política. 

No obstant açò, per molt global que siga el problema, i és necessari reconèixer l'escassa capacitat creïblement operativa disponible a aqueix nivell, la dimensió política en què es mou la immensa majoria de la població és local, la qual cosa significa que l'engegada dels processos necessaris per a generar les eines que ens permetran fer front a aquest problema global està prop dels ciutadans, a través de les diferents esferes en les quals desenvolupen la seua responsabilitat com a tals, responsabilitat que es resol finalment, com en tot la resta, en una qüestió de coneixement i moralitat.

D'ací el sentit que té la pròxima celebració d'unes jornades que versaran sobre Dret i Medi ambient, activitat que es desembolicarà com a part del projecte Aula Cavanilles, un fòrum de debat i reflexió promogut per la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València i l'Associació Acció Ecologista-Agró, en honor i memòria de l'insigne botànic i humanista valencià Antonio Josef Cavanilles qui en vida va ser soci de la RSEAPV.

L'Aula Antoni Josef Cavanilles.

L'Aula Antoni Josef Cavanilles pretén ser un fòrum obert de reflexió i debat sobre medi ambient en el sentit més ampli de la seua acceptació. Aquell que comprèn tot el referit als ecosistemes, la biodiversitat, el paisatge, el territori i el propi entorn en el qual es desemboliquen les relacions humanes..

Com a tal fòrum aspira a ser una activitat estable i un observatori de l'evolució i aplicació de les normes mediambientals sobre el territori valencià. La seua vocació és, per tant, la de perdurar en el temps promovent-ne activitats, estudis i anàlisis dirigides a la millor comprensió dels problemes ambientals que afecten a la societat valenciana.

Amb el nom d'AULA CAVANILLES es pretén recordar i destacar la figura del gran humanista precursor de la visió integrada de les ciències ambientals, Antoni Josef Cavanilles, qui va interrelacionar precursoramente la botànica, l'agronomia, la geologia, la medicina, la hidrologia, la geografia, a l'arqueologia, la indústria i l'entorn humà, tal com es reflecteix en la seua magna obra “Observacions sobre la història natural, geografia, agricultura, població i fruits del regne de València” (1795-1797) 

Aquest projecte s'uneix a les voluntats de dues entitats cíviques de llarg recorregut en la societat valenciana, la de la RSEAP-REIAL SOCIETAT ECONÒMICA D'AMICS DEL PAÍS DE VALÈNCIA, fundada en 1776 i entre els socis del qual de principis del segle XIX va estar el propi Antoni Josef Cavanilles, i ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ, entitat els antecedents fundacionals de la qual es remunten als anys setanta del segle XX, i la seua intervenció en els conflictes ambientals de l'últim quart de segle ha quedat de manifest en múltiples casos dels quals s'han derivat acords, processos o sentències d'indubtable transcendència ambiental.

 

Santiago L. del Agua

L'Económica. Llums i Ombres