Concessió d'una subvenció nominativa a la Reial Societat Econòmica per part de la Diputació de València.

El decret 7667 de la Diputació de València, resol, aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a la Reial Societat Econòmica de València, per un import de 20.000 euros  per al manteniment dels fons de l'associació, any 2020.