Loading . . .
5 de juny. Antecedents a la Il·lustració: contribució científica, econòmica i social fins a la il·lustració.

5 de juny. Antecedents a la Il·lustració: contribució científica, econòmica i social fins a la il·lustració.

Fotografías del evento

Antecedens de la contribució científica, econòmica i social fins a la il·lustració.
La Reial Societat Econòmica d’Amics del País, de València (1776-2023)
La Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València, amb quasi 250 anys història és l’organització civil més antiga de València, fundada amb l’ideari de la Illustració, i ací volem explicar als lectors que és eI que ha significant per als valencians amb una sèrie de conceptes fonamentals de manera molt resumida, que inclouen temes d’història, de ciència i dels fonaments de la nostra cultura.
La Il·lustració europea es el fenomen que més ha influït en l’estat actual del mode de vida a Europa i per extensió a molts països americans promovent sistemes de representació ciutadana de caire democràtic.
En el naixement d’aquella filosofia intervenen molts factors, des de la filosofia del pensament i la raó, a la ciència i sobretot alguns fets històrics que el delimiten i l’expliquen.
L’origen de les cultures està lligat a les migracions humanes i aquestes no es podem separar dels canvis climàtics que les produeixen i obliguen a canviar de lloc grups humans nombrosos. L’arribada dels homes a l’Orient pròxim és la migració que dona origen a la nostra cultura ancestral.
Alguns fets cabdals que apareixen quasi simultàniament en llocs amb «aparentment» poca connexió poden ser explicats pels canvis climàtics.
Ara mateix estem vivint un canvi climàtic al quall’activitat humana ha contribuït de manera clara per les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que està provocant migracions de gent que fugen de la misèria per manca de recursos, per culpa de sequeres o desertificacions que produeixen la ruïna i el que és pitjor, per persecucions de caire polític. També és important reflectir alguns fets hstòrics que han pogut canviar el curs de l’evolució. La història sol estar contada pels vencedors, fins que ocasionalment puguen arribar les correccions amb versions del que ha passat de part dels vençuts. Al cas valencià li ha passat això, molts esdeveniments claus no han estat ben explicats o simplement no s’han explicat.
Per comprendre perquè el Consejo de Castilla havia de controlar la creació de les societats econòmiques com la valenciana, hem d’explicar que amb el Decret de Nova Planta es van abolir el Consell, les Corts i els Furs valencians i vam passar a estar governats per institucions de Castella.
També és important esmentar les activitats de les persones que ha influït en la creació científica, filosòfica, econòmica i territorial, i especialment les relacionades amb València, molts d’ells ignorats per la història oficial. És per això que a cada època recollim un grapat de persones significatives que ens expliquen el perquè d’allò. També fem cites de la Bíblia o dels Evangelis que han estat consi-derats els llibres que contenen la paraula de Déu per la religió catòlica, l’organització més potent a la cultura europea des de fa quasi 2.000 anys. Amb actituds unes vegades positives com allò de “tots els homes som germans o estimar als altres com a tu mateix”, conceptes fona-mentals per a la convivència, i altres nefastes, en reduir el coneixement als dogmes i a la paraula de Déu, fins al punt de castigar amb penes letals avanços científics cabdals per no estar d’acord amb els dogmes de fe.
Cal ressaltar la importància de la comunicació escrita per a di-vulgar el coneixement, cosa fonamental en el mètode científic, que ha permés l’estat actual de les coses. Mentre el coneixement era un secret reservat a un grup o secta, com a forma de preservar el poder, com es feia a l’antiguitat, els avanços estaven força limitats.
Els grecs són el primers en divulgar el coneixement amb aca-dèmies i la paraula escrita, que es conserva per a la posteritat, peròla gran fita es produeix amb invenció de la impremta que permet la divulgació massiva, i dona pas primer al Renaixement i després, a la gran revolució del coneixement: la Illustració.

Conferencia completa

Previous post 28 de mayo. Cartografía de Valencia: Los planos de Cristóbal Sales y Francisco Ferrer (RSEAPV, S.XIX)